İnsan Kaynakları Politikamız

LUKOIL Grubu çalışanları firmanın sahip olduğu potansiyelin temelini oluşturmaktadır. Bugün firmamız Rusya’nın 60'dan fazla bölgesinde ve 4 kıtaya yayılmış 30 ülkede yaklaşık 150 bin çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

Personel yönetim politikamız güçlü ve istikrarlı kurumsal kültüre ve düzenli kurumsal değerler sistemine sahip, bir bütün olarak entegre olmuş şirket politikasıdır.

Personel yönetim politikamızın temelini aşağıdaki konularda somut adımların atılmasını öngören sistemin kurulması oluşturmaktadır:
  • Şirket stratejisi kapsamında belirlenen amaçlara ulaşılması için her bir çalışanın bireysel motivasyonunun sağlanması;
  • Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için kriterlerin oluşturulması;
  • Çalışanların ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi.
Personel yönetim politikamızın başlıca hedefi, LUKOIL Grubu şirketlerinin iş piyasasında her zaman tercih edilen bir işveren olarak bilinmesini sağlayacak olan personel yönetimi sisteminin kurulmasıdır.