Ecto Motorin Özellikleri:
  • Motor, enjektör, yakıt sistemini temizler ve temiz tutmaya yardımcı olur,
  • Motorda güç kaybına karşı koruma sağlar,
  • Korozyona karşı koruma sağlar, aracın ömrünü uzatır,
  • Yakıt köpüklenmesini engelleyerek eksik dolumların önüne geçer.

Ecto Motorin Motor, enjektör, yakıt sistemini temizler ve temiz tutmaya nasıl yardımcı olur ?

STANDART TEST PEUGEOT XUD-9 (CEC-F-23-A-01)

Günümüzde üretilen dizel motorların hemen hemen tamamı doğrudan pompalı direkt enjeksiyonlu (CRDI) olmasına rağmen, distribütör enjeksiyon sistemli dolaylı enjeksiyonlu (IDI) motorların önemli bir kısmı kullanımda kalmaktadır. Bu sebeple, her iki motorda da bir katkı maddesinin çalışması önemlidir. Bir IDI motorunda, yakıttan kaynaklanan karbonlu birikintiler, yakıt enjektör nozülünün etrafında oluşma eğilimindedir ve özellikle enjeksiyonun pilot aşamalarında akış kaybına neden olmaktadır.

CEC tarafından seçildiği zaman, XUD9, daha sonra baskın IDI motor tasarımına iyi bir örnek olmuştur. Çalıştırılma kolaylığı ve hızı nedeniyle, kullanımı yaygın olmaya devam etmektedir. Katkı, resmi CEC-F-23-A-01 test prosedürünü kullanarak Peugeot XUD-9 motor testinde hem “temiz tutma”hem de “temizleme” performansı açısından kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Test, Avrupa referans dizel RF79'da yapılmıştır. Bu test, Katkının ölçeklenebilirliğini göstermek için tüm işlem seviyelerinde yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki grafiksel olarak gösterilmektedir:Onaylanmış standart endüstri testi, temiz yakıt enjektörleriyle başlayan baz yakıtın 10 saatlik motor çalışmasından sonra akış tutması arasında bir karşılaştırma yapılan bir temiz tutma testidir. Test daha sonra temiz enjektörlerle başlayarak tekrarlanmaktadır, ancak bu sefer katkı ile işlem gören aynı yakıt kullanılmaktadır. Aynı zamanda, temizliği ölçmek için testi değiştirilmiş bir şekilde kullanmak da mümkündür. Bu durumda, motor CEC prosedürüne göre baz yakıtta 10 saat boyunca çalıştırılmaktadır. Enjektörler çıkarılmakta ve akış test edilmektedir ve ardından aynı motora döndürülmektedir. Test daha sonra aynı seri dizel ile 10 saat daha devam etmekte, ancak şimdi katkı ile işleme tabi tutulmaktadır.Avrupa pazarı, FAME'nin dizelde yaygın şekilde kullanıldığını, EN590'da % 7'ye ve EN16734 standardında % 10'a kadar izin verildiğini görmektedir. Bu nedenle testler aynı zamanda % 10 FAME ile harmanlanmış Avrupa referans yakıtında da yapılmıştır ve sonuçlar aşağıda gösterilmektedir:Orijinal motor test raporları bu raporun eklerinde aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: Baz yakıt için ET XUD9-886; katkı maddesi için kullanım oranımız için ET XUD9-891;Ecto Motorin Motorda güç kaybına karşı nasıl koruma sağlar ?

STANDART TEST PEUGEOT DW-10 (CEC-F-A-98-08)

Katkı maddesi , CEC-F-98-A-08 test prosedürünü izleyerek Peugeot DW-10 motor testinde hem “temiz tutma” hem de“temizleme” performansı açısından kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Test, bir dizel olarak 1 ppm çinko ilavesine sahip olan referans dizel RF79'da yapılmıştır.

Bu test, katkının ölçeklenebilirliğini kanıtlamak için önerilen işlem oranında ve daha düşük ve daha yüksek işlem seviyelerinde yapılmıştır.

Standart CEC endüstri testi, temiz yakıt enjektörleriyle başlayan baz yakıtta 32 saatlik motor çalışmasından sonra güç kaybı arasında bir karşılaştırma yapılan bir temiz tutma testidir. Test daha sonra aynı şekilde ancak bu sefer katkı ile işlem görmüş olan aynı yakıtla tekrarlanmaktadır.

Temizleme testinde motor, temel yakıtta 32 saat boyunca CEC prosedürüne göre çalıştırılmaktadır. Güç kaybı kaydedilmekte ve test, aynı parti dizel ile 32 saat boyunca tekrarlanmaktadır, ancak şimdi katkı maddesi ile işleme tabi tutulmaktadır.

Sonuçlar hem mineral yakıtta hem de % 10 FAME karışımında katkı maddesi kullanımı için arka arkaya gösterilmektedir:

RF79 Referans dizel yakıt + 1 ppm Çinkoda Premium işlem-oranında temizleme tepkisi katkı maddesi ile;Orijinal motor test raporları bu raporun eklerinde aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: Katkı maddesi için kullanım oranımıza göre ET DW10-469/470. Katkı maddesi için deneysel isim olan DAB3671B03’e atıfta bulunmaktadır.

RF79 Referans dizel yakıt + 1 ppm Çinkoda düzenli işlem-oranında temizleme tepkisi katkı maddesi ile;Orijinal motor test raporları bu raporun eklerinde aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: Katkı maddesi için kullanım oranımıza göre ET DW10-503/504. Motor test raporu, katkı maddesi için deneysel isim olan DAB3897A02'ye atıfta bulunmaktadır.

RF79 Referans dizel yakıt + %10 FAME + 1 ppm Çinkoda Premium işlem-oranında temizleme tepkisi katkı maddesi ile;Ecto Motorin Korozyona karşı nasıl koruma sağlar, aracın ömrünü uzatır ?

Bir aracın yakıt sistemindeki korozyon ciddi sorunlara neden olabilir. Sadece araç yakıt tanklarında sızıntı meydana gelmekle kalmamakta, aynı zamanda pas parçacıkları yakıt borularını ve filtreleri tıkayabilmekte ve ciddi durumlarda yakıt püskürtme verimliliğini etkilemektedir. Az miktarda su ve çözünmüş hava, yakıt sisteminin metal parçalarının korozyonuna neden olmaktadır. Buna ilave olarak, FAME'in dizelde artan kullanımı korozyon endişelerini de artırabilmektedir.

KOROZYON KORUNMASI (ASTM D665A / D665B)

Dizel yakıtın korozyon özellikleri bir NACE derecelendirme şeması ile birlikte dinamik korozyon testi uygulanarak ölçülmektedir. Test ASTM D665A (arıtılmış su kullanılarak) and ASTM D665B (sentetik deniz suyu kullanılarak)’de yayınlanır. Bu yöntemde 300 ml dizel yakıtı ve 30 ml su, 60 derece sıcaklıkta 24 saate kadar bir süre için karıştırılır. Bir çelik numune sıvıya daldırılır ve bu numune görsel olarak kontrol edilerek, aşağıda gösterilen NACE ölçeğine göre derecelendirilir.Aşağıdaki resimler, NACE derecelendirme şemasındaki görsel farklılıkları göstermektedir:
Yukarıda gösterilen veriler, katkı maddesinin korozyonu önlemedeki mükemmel performansını açıkça göstermektedir.

Ecto Motorin yakıt köpüklenmesini engelleyerek eksik dolumların önüne nasıl geçer ?

KÖPÜK KONTROLÜ (BNPe NFM-07-075)

Bütün dizel yakıtların, dizel bir aracın tankına pompalandığında köpük üretme eğilimi bulunmaktadır. Aşırı köpüklenme, sürücülerin kendilerine "geri sıçraması" ile sorunlara neden olabilir ve servis pompası nozüllerinde otomatik yakıt kesilmesinin erken devreye alınmasıyla yeniden yakıt doldurma sürelerini artırabilir. Aynı zamanda, servis istasyonunun ön avlusuna dökülen yakıt da çevresel kaygılara yol açmaktadır. Yakıta ilave edilmiş az miktarda bir köpük önleyici madde yukarıdaki sorunları önemli ölçüde azaltabilir. İlave olarak, yakıt pazarlamacıları, pompa kesilmeden önce bir araç tankına eklenebilecek daha yüksek yakıt hacmi bakımından köpük önleyici katkı maddelerinin kullanılmasının ticari avantajlarını görmüştür.

Anti-köpük performansını değerlendirmek için basit el tokalaşma testlerinden araç depo dolum testlerine kadar çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bununla birlikte, endüstri tarafından tanınan yakıt köpük testi, NFM 07-075 test prosedürünü kullanan BNPe donanımına dayanmaktadır. Yakıt bir ölçüm silindirine basınç altında enjekte edilmekte ve köpüğün başlangıç yüksekliği ve köpüğün çökmesi için geçen süre ölçülmektedir.

Katkı maddesinin yakıt köpürmesini azaltmak için farklı işlem oranlarındaki etkinliği, aşağıda gösterilen BNPe teçhizatı(NFM 07-075) test teçhizatı kullanılarak değerlendirilmiştir:

Dizel yakıt katkı maddelerinin köpük kontrol performansı NFM 07-075 test prosedürüne göre BNPe donanımı kullanılarak ölçülür. Yakıt basınç altında bir ölçüm silindirine enjekte edilir ve köpüğün başlangıç yüksekliği ve köpüğün kalkması için gereken zaman ölçülür.

KATKI MADDESİ SONUÇLARI (NFM 07-075)