Motorin

‘’Motorin’’ ürünümüz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca yayımlanan Teknik Düzenleme Tebliği’ne ve Türkiye’de geçerli olan TS EN 590 Motorin standardına uygundur.